6 mei 2022 #Strategie #Creatie #Kennis

User Experience (UX) en het menselijke kortetermijngeheugen

Als het op abstract denken aankomt, heeft de mens een uiterst beperkte hersencapaciteit. Zo is bekend dat het kortetermijngeheugen slechts zo'n 7 stukjes informatie bevat, die na ongeveer 20 seconden uit je hersenen verdwijnen.

Nu is het niet zo dat door een beperkt kortetermijngeheugen je bijvoorbeeld ook een menu op een website moet beperken tot 7 items. Het is prima om langere menu's te hebben hoewel kortere menu's sneller te scannen zijn. Maak je een menu te kort, dan worden de keuzes te abstract en onduidelijk.

Maar hoe ga je met het kortetermijngeheugen om in de wereld van webdesign?

Niet alleen speelt het visuele aspect mee als bezoekers op je website komen om te vinden wat ze zoeken. Bij een website is het ook belangrijk dat de response tijd van een pagina snel is. Bezoekers moeten niet vergeten wat ze aan het doen zijn terwijl ze wachten tot de volgende pagina is geladen.

Of wat dacht je van het veranderen van de kleur van bezochte links, zodat gebruikers niet hoeven te onthouden waar ze al eerder hebben geklikt. Maak het gemakkelijk om producten te vergelijken door de belangrijkste verschillen te benadrukken, zowel op de eerste categoriepagina als in detailpagina’s. Het is alles behalve gebruiksvriendelijk als gebruikers heen en weer moeten gaan tussen afzonderlijke productpagina's om de verschillen te ontdekken.

1. Bied hulp- en gebruikersondersteuning in de context waarin gebruikers ze nodig hebben, zodat ze niet naar een aparte helpsectie hoeven te navigeren en de stappen uit het hoofd moeten leren voordat ze terugkeren naar het probleem waar ze mee bezig zijn.

2. Om dit toe te passen op een website is het ook van belang een goede User Experience te hebben. User Experience (UX) staat voor de gebruikerservaring die alle aspecten beschrijft van de ervaring van een gebruiker bij interactie met een product, dienst, omgeving of website.

3. Op een website word je van alle kanten geprikkeld door visuele displays en lay-outs die je triggeren tot aankoop. Van ondoordringbare webpagina’s, navigatiemethoden tot microinteracties. Al deze elementen zijn belangrijk voor de gebruikerservaring, maar de inhoud van een visual of gebruikersinterface kan gebruikers ook negatief beïnvloeden.

Visuele onoverzichtelijkheid kan gebruikers vertragen hun doel te vinden wanneer ze naar iets specifieks op zoek zijn. En dit is niet de enige manier waarop de inhoud een ongewenst effect kan hebben op gebruikers.

Het onderzoek op deze website wijst uit dat het menselijk geheugen wordt beïnvloed door de tijd. Meer in het bijzonder wordt het geheugen versterkt wanneer informatie ons wordt gepresenteerd op een gedragsmatig relevant tijdstip. Dus, als we een beeld voorgeschoteld krijgen dat te maken heeft met onze huidige taak dan is de kans groter dat we deze informatie in het kortetermijngeheugen vasthouden. Wanneer visuele informatie wordt aangeboden die op dat moment in tijd niet relevant is, is de kans kleiner dat ze in ons geheugen zal worden bewaard.

Vergroten herinneringswaarde

Lin, Pype, Murray, and Boynton (2010) identificeerden de kenmerken van een visuele situatie die de herinneringswaarde ervan vergroten en is als volgt samengevat:

 • Geschiktheid - Het relatieve belang van een visual of element voor de gebruiker. Hoe belangrijker het voor ons is, des te groter de kans dat we het later herinneren. Als we bijvoorbeeld het internet hebben afgezocht naar een bepaald item, is de kans groter dat we ons de locatie of plek ervan herinneren als we het tijdens het zoeken weer tegenkomen.
 • Nieuwheid - Elk kenmerk dat het onderscheidend vermogen van een element of visual vergroot. Als iets zich onderscheidt van alle andere elementen/visuals, is de kans groter dat we het ons herinneren of herkennen. Dit geldt ook voor semantische informatie op hoog niveau (d.w.z. hoe meer iets qua betekenis verschilt van al het andere, des te groter is de kans dat we er een sterke herinnering aan overhouden).
 • Mate van bedreiging - Hoe bedreigender, hoe groter de kans dat we het ons herinneren. Op bedreiging gebaseerde beelden, zoals dieren die angst oproepen (bijvoorbeeld slangen, spinnen en haaien) zullen eerder een blijvend geheugenspoor creëren.
 • Diepte van verwerking - Hoe langer we ons ergens op concentreren, hoe groter de kans dat we het ons herinneren. Wanneer informatie semantisch wordt verwerkt (d.w.z. in termen van de betekenis(sen) ervan), wordt aangenomen dat we uitgebreidere herinneringen vormen die beter bestand zijn tegen vergeten. Hun bevindingen lijken de overtuiging te ondersteunen dat een mechanisme in het menselijk geheugensysteem bestaat dat informatie opslaat, ongeacht of we aan deze informatie aandacht besteden op het moment dat ze wordt gepresenteerd.

Deze resultaten zijn niet alleen van belang voor de psychologie, maar voor alle beroepen waarin de mens centraal staat. Als wij informatie beter vasthouden wanneer zij wordt gepresenteerd op een tijdstip waarop zij relevant is voor onze taken en handelingen, is het belangrijk om de inhoud te ordenen volgens de huidige behoeften van de mens.

Toepassing in webdesign en ontwerp

Hoe gebruikers zich zullen gedragen op een website is lastig op voorhand te voorspellen. Er zijn tools die het gedrag kunnen analysen maar daarvoor is het ontwerp nodig. Elke actie van een gebruiker is bruikbaar. Klikken op een menu-item geeft een indicatie dat de gebruiker zijn zoekopdracht aan het verfijnen is. De zoekknop gebruiken na het invoeren van een onderwerp kan een indicatie geven dat de gebruiker het even niet meer weet.

Door deze acties in kaart te brengen kunnen we voorspellen, met een zekere nauwkeurigheid, wat de gebruiker zoekt op de website, of waar hij of zij vastloopt. Hierop kan het webdesign of een flow van een website geoptimaliseerd worden en kunnen we de behoefte en verwachtingen van de gebruiker beter begrijpen en bijsturen.

User Experience in een notendop

Het is gemakkelijk te vergeten dat gebruikers niet altijd een keurige of voorgeschreven route volgen door een opeenvolging van acties, pagina's, vensters, panelen, of wat dan ook. Ze komen websites binnen vanuit verschillende kanalen wanneer ze zoeken met een webbrowser of via social media. Ze scrollen snel door de website heen. Gaan naar andere pagina’s via links in plaats van het menu. Webdesigners hoeven niet te proberen al deze variabelen bij te houden, maar moeten inzien dat hun product flexibel moet zijn voor hun bezoekers en hier op anticiperen.

Een groot deel van het menselijk geheugen werkt buiten onze controle om. We kunnen er niet voor kiezen om te vergeten. En we kunnen niet beslissen wat bezoekers op de website wel en niet in hun visuele systeem opnemen. Informatie komt impliciet (d.w.z. zonder bewuste inspanning of bewustzijn) in het geheugen terecht. Ook hoe we dus communiceren op de website naar de bezoeker hangt af hoe visueel de bezoeker dit bekijkt.

User Experience (UX) design is het proces dat designteams gebruiken om producten te creëren die zinvolle en relevante ervaringen bieden aan gebruikers. Dit omvat het ontwerp van het hele proces van verwerving en integratie van het product, met inbegrip van aspecten van branding, ontwerp, bruikbaarheid en functie.

"User Experience Design" wordt vaak door elkaar gebruikt met termen als "User Interface Design" en "Usability". Echter, terwijl usability en user interface (UI) design belangrijke aspecten zijn van UX design, zijn het subsets ervan - UX design omvat ook een breed scala van andere gebieden. Een UX designer houdt zich bezig met het hele proces van het verwerven en integreren van een product, inclusief aspecten van branding, ontwerp, bruikbaarheid en functie. Het is een verhaal dat begint voordat het apparaat zelfs maar in de handen van de gebruiker is.

Meer weten over hoe wij User Experience (UX) toepassen op onze webdesign of hoe je hier zelf mee aan de slag kunt? Of ben je bezig met het opzetten van webdesign en kom je er even niet uit?  Neem dan via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op.

Stuur een mail naar sparren@pp-company.nl, gebruik ons online contactformulier of bel +31 (0)46 - 437 73 11.

Bronnen:

 • https://journals.plos.org/plosbiology/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000337
 • https://www.simplypsychology.org/levelsofprocessing.html
 • https://www.interaction-design.org/literature/topics/ux-design References Molich, R., and Nielsen, J. (1990).

Referenties

 • Improving a human-computer dialogue, Communications of the ACM 33, 3 (March), 338-348.
 • Nielsen, J., and Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM CHI'90 Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 249-256.
 • Nielsen, J. (1994a). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Proc. ACM CHI'94 Conf. (Boston, MA, April 24-28), 152-158.
 • Nielsen, J. (1994b). Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), Usability Inspection Methods, John Wiley & Sons, New York, NY.