Stappenplan Website

Stappenplan bij het ontwikkelen van een responsive website.

De ontwikkeling van een website doorloopt bij P&P Company een vijftal stappen. In gemiddeld 6 tot 10 weken gaan we van concept naar een website die voldoet aan het gewenste eindresultaat. In deze periode zitten we waarschijnlijk meerdere malen met u om tafel om de voortgang van het project te bespreken of om uw goedkeuring te vragen. We maken een aantal afspraken na goedkeuring van de investeringskosten en het concept. Dan hebben we immers inzicht in de grootte van het project en uw persoonlijke wensen.

Wij volgen een aantal stappen die we in een handige white-paper hebben samengevat.

Inhoudsopgave

 • Introductie
 • Concept
 • Webdesign
 • Realisatie
 • Invullen website
 • Overdracht en verder
   

Download het stappenplan

Intakeformulier Website

Intakeformulier bij het ontwikkelen van een responsive website.

Alvorens wij een eerste concept en kostenbegroting kunnen maken, willen wij samen met u de kaders van het project in beeld brengen. De vragen uit het intakeformulier geven ons voldoende handvaten om een functioneel ontwerp inclusief flowchart en onderbouwde kostenbegroting te maken.

Inhoudsopgave formulier

 • Introductie
 • Algemeen
 • Project
 • Doelen
 • Doelgroep
 • Design
 • Technische specificaties

Download het formulier